KONUŞMA VE SAF SES ODYOMETRİSİ - Sayfa 3

KONUŞMA VE SAF SES ODYOMETRİSİ

Odyometri odyolojik tanılamanın temel ve vazgeçilmez testidir. Hava yolu eşikleri, kemik yolu eşiklerinin tespiti ve Tone Decay, SİSİ, ABLB testleri odyometri ile yapılmaktadır. 

         Konuşma odyometrisi yardımı ile konuşmayı alma eşiği, konuşmayı ayırt etme oranları, en rahat dinleme seviyesi ve tedirgin edici ses yüksekliği tespit edilebilmektedir.

         İşitme testleri KBB doktorunun muayenesinden sonra yapılır. Fizik muayenede dış kulak kanalındaki ses titreşimlerinin orta kulağa geçişini engelleyecek bir durum olup olmadığının tespiti ve varsa kulak kirinin alınması gereklidir.Daha sonra yapılan odyometrik testler sonucunda işitme kayıbı olup olmadığı, işitme kayıbı varsa derecesi ve tipi tespit edilir.

TYMPANOMETRİK İNCELEME

          Kulağa verilen ses ve basınç yardımıyla, kulak zarı ve orta kulak hakkında bilgi sağlayan bir testtir. Bu cihaz yardımı ile östaki disfonksiyon değerlendirmesi de yapılmaktadır.Timpanometrik tetkik ile orta kulağın durumu saptanmakta, kulak kanalından geçerek orta kulağa ulaşan sese orta kulak ortamının tepkisi ölçülmektedir. Kulak zarının delik olduğu hallerde bu test yapılmaz.

AKUSTİK REFLEKS TESTİ 

Akustik refleksler beyin sapı düzeyine kadar işitme yolları hakkında bilgi verir. Odyolojik test bataryasının rutin bir elemanıdır. 500 Hz– 4000 Hz aralığında yüksek şiddet düzeyinde saf ses uyaran göndererek stapes kasının kasılmasına neden olur. Bu test ile elde edilen bilgiler diğer bulgularla birlikte yorumlanarak işitme kaybına neden olan durumun yeri hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olur.