Odyoloji Birimi


               ODYOLOJİ ve YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA ÜNİTESİ         Erdemli Devlet Hastanesi Odyoloji ve Yenidoğan işitme tarama Ünitesi, KBB Bölümü'ne bağlı olarak çalışmakta, işitme testleri ve değerlendirilmesi ile yenidoğan bebeklerin işitme taraması konularında hizmet vermektedir.Hastanemizde Odyometre ,Tympanometre,Akustik reflex testi Konuşma testleri, Yüksek frekans Tympanometre, Otoakustikemisyon ve ABR testleri yapılmaktadır.

        İşitme kusurları kulakta tıkanıklık hissi, bir kulakta ani işitme azalması, söylenenleri tekrarlatma, televizyon sesini yükseltme, sesleri duyduğu halde anlayamama, kalabalık ortamlarda söylenenleri karıştırma ya da yanlış anlama, sesin yönünü belirleyememe, kulakta çınlama şeklinde belirti vermeye başlar. Ya da kişinin kendi şikayeti olmamakla beraber yakınları seslerini yükselterek konuşmak zorunda kaldıklarından yakınırlar. Bu gibi durumlar başlangıçta pek önemsenmese de sıkıntılar giderek artacağından KBB muayenesi ve ardından odyolojik tetkik (işitme testi) kaçınılmaz olacaktır.

BEBEKLERDE İŞİTME TARAMASI 

Yeni doğan bebeklerin işitme kayıplı olanlarının ilk altı ayda tesbiti, bebeğin geleceği açısından çok önemlidir.Erdemli Devlet Hastanesi, yeni doğan işitme taraması kapsamında yeni doğan bebeklere TOAE (transient otoakustik emisyon) testi yapılmaktadır. Yenidoğan işitme taraması ile ilgili sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz. 

         1.Neden Bebeğime İşitme Testi Yapıldı?

         İşitme kaybı görünür bir sorun olmadığından fark edilmesi güçtür. Aile öyküsünde işitme kaybı olmayan ve sağlıklı bebeklerde de işitme kaybı görülebilmektedir. İşitme kaybında erken tanı konuşma ve dil gelişimi açısından çok önemlidir. Bebeğinizde işitme kaybı olma olasılığı çok düşük olabilir ancak bunu bilmenin tek yolu işitme testinin yapılmasıdır. 

         2.Bebeğim Nasıl Test Edildi?

         Bebeğinizin işitmesini değerlendirirken 2 farklı cihaz kullanılabilmektedir. Bunlar Otoakustik Emisyon (OAE) ve İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR) dır. Hastanemizde kullandığımız TOAE (transient otoakustik emisyon) cihazı ile bebek doğal uykusundayken dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir prob ile iç kulağa özel bir ses gönderilir ve sese tepkisi ölçülür. Bu işlem bebeğe hiçbir zarar vermez ve canını acıtmaz. Birkaç dakika süren basit bir ölçümdür. İşitme objektif olarak değerlendirilir, bebeğin hiçbir katılımı gerekmez.

         3.Bebeğim Testten Kaldı İse Bu Ne Anlama Geliyor?

         Bebeğiniz ilk testten geçmeyebilir. Bu çocuğunuzun duymadığı anlamına gelmez. Bu testten kalan çocukların birçoğu normal işitmeye sahiptir. Ancak ileri tanılama yapılmadan işitme kaybının varlığı yok sayılamaz. Orta kulakta sıvı varlığı vb. birçok nedenden dolayı bebeğiniz testten kalabilir. Bu nedenle testin bir süre sonra tekrarlanması ve takibinin yapılmasında fayda vardır. İşitme testleri tekrarlanmadıkça işitme kaybı yoktur demek mümkün olamaz. Bu bir tarama testidir. Tek başına tanı koymak için yeterli olamaz ancak ön bilgi vermesi açısından da büyük önem taşır.

         4.Bebeğim Testten Geçti İse Bu Ne Anlama Geliyor?

         Yapılan tarama testine göre bebeğinizin işitmesi normaldir. Ancak işitme kaybı her zaman doğuştan olmaz. Bazı hastalıklar(havale,menenjit,kabakulak,kızamık vb.), genetik faktörler ya da ilaç kullanımları gibi nedenlerle zaman içerisinde işitme kaybı gelişebilir. Bu nedenle çocuğunuzun işitmesi, dil ve konuşma gelişimi sürecinde dikkatli olunmalıdır.

         İşitme değerlendirmesi farklı odyolojik ekipmanlar yardımı ile doğumdan itibaren her yaşta yapılabilir. Bu nedenle doğumdan itibaren her türlü sorunda Kulak Burun Boğaz ve Odyoloji Ünitesi’ne başvurabilirsiniz.

         Abr (BERA) (İşitsel Beyinsapı Cevabı)

         ABR (İşitsel Beyinsapı Cevabı), kulaktan verilen özel bir uyaran sonucu beyin sapında ortaya çıkan elektriksel tepkinin ölçülmesi yöntemidir. Kafa üzerine yapıştırılan çeşitli elektrotlarla bu elektriksel cevaplar kaydedilir

         Test doğumdan itibaren her yaş grubunda uygulanabilmektedir. Test edilen kişi, test sırasında hareketsiz durmalıdır.Bu sebeple test doğal uykuda ya da sedasyon verilerek yapılmaktadır.

         ABR testi diğer odyoloji test bataryalarından elde edilen sonuçlarla birlikte yorumlanarak işitme kaybına sebep olan durum hakkında bilgi vermektedir.

 


KONUŞMA VE SAF SES ODYOMETRİSİ

Odyometri odyolojik tanılamanın temel ve vazgeçilmez testidir. Hava yolu eşikleri, kemik yolu eşiklerinin tespiti ve Tone Decay, SİSİ, ABLB testleri odyometri ile yapılmaktadır. 

         Konuşma odyometrisi yardımı ile konuşmayı alma eşiği, konuşmayı ayırt etme oranları, en rahat dinleme seviyesi ve tedirgin edici ses yüksekliği tespit edilebilmektedir.

         İşitme testleri KBB doktorunun muayenesinden sonra yapılır. Fizik muayenede dış kulak kanalındaki ses titreşimlerinin orta kulağa geçişini engelleyecek bir durum olup olmadığının tespiti ve varsa kulak kirinin alınması gereklidir.Daha sonra yapılan odyometrik testler sonucunda işitme kayıbı olup olmadığı, işitme kayıbı varsa derecesi ve tipi tespit edilir.

TYMPANOMETRİK İNCELEME

          Kulağa verilen ses ve basınç yardımıyla, kulak zarı ve orta kulak hakkında bilgi sağlayan bir testtir. Bu cihaz yardımı ile östaki disfonksiyon değerlendirmesi de yapılmaktadır.Timpanometrik tetkik ile orta kulağın durumu saptanmakta, kulak kanalından geçerek orta kulağa ulaşan sese orta kulak ortamının tepkisi ölçülmektedir. Kulak zarının delik olduğu hallerde bu test yapılmaz.

AKUSTİK REFLEKS TESTİ 

Akustik refleksler beyin sapı düzeyine kadar işitme yolları hakkında bilgi verir. Odyolojik test bataryasının rutin bir elemanıdır. 500 Hz– 4000 Hz aralığında yüksek şiddet düzeyinde saf ses uyaran göndererek stapes kasının kasılmasına neden olur. Bu test ile elde edilen bilgiler diğer bulgularla birlikte yorumlanarak işitme kaybına neden olan durumun yeri hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olur.